3D rendering of a sustainable modern apartment building with blueprints
/

4,2 milions de persones moren cada any a causa de la contaminació atmosfèrica

L’ODS número 11 treballa en les ciutats sostenibles

A Barcelona degut als col·lapses a les carreteres, es perden de 48-50 h a l’any, això és un gran nombre d’hores a l’any només pels col·lapses, amb aquest problema es genera molta emissió de CO₂, contant que la majoria dels automòbils generen un 18% de CO₂ .

El 47% de la població viu a menys de 400m d’espais públics oberts.

La contaminació de l’aire causa aproximadament 10.000 mort anuals a Espanya i, segons diu l’OMS (Organització Mundial de la Salut), la contaminació se situa com la quarta causa de la mortalitat en l’àmbit mundial amb més de 7 milions de morts.

El nombre d’habitants ha augmentat molt darrere els últims anys, això ha causat, un nombre elevat d’habitants que viuen en barris pobres, infraestructures i serveis públics inadequats com la recollida de residus, els sistemes de l’aigua i sanejament, carreteres, transports… que això ha portat a més problemes com la contaminació de l’aire i el creixement urbà descontrolat.

Una de les múltiples solucions per poder arribar a l’ODS 11, és tenir una major qualitat d’aire, ja que el 90% de les persones respiren aire contaminant, per això les solucions que es donen i es proposen són aïllar les fàbriques de la ciutat, ja que són una de les principals causes de la contaminació.També el que més es recomana és utilitzar els transports públics, o mobilitats sostenibles com la bici, patinet elèctric, caminar/córrer… Per així reduir l’aire contaminant. Reduir els automòbils és un dels grans reptes que proposa aquest problema. 

Proporcionar suport als països menys avançats, mitjançant assistència econòmica i tècnica, perquè puguin construir edificis sostenibles,  utilitzant materials locals.

Crear més zones verds i espais públics segurs accessibles per a persones de major edat i persones amb discapacitat.