Pol

Pol has 1 articles published.

Sóc en Pol, un noi de 14 anys de Mollet del Vallès, una petita ciutat al costat de Barcelona. Vaig començar a estudiar a l’escola Sant Gervasi als 3 anys, edat en la qual encara no estudiava, pero si n’hi estava ja inscrit en aquesta. Fa ja un grapat d’anys, em vaig començar a interessar per la ciència i tot el que l’envolta, deixant de costat que també m’encanta jugar a videojocs i qualsevol cosa que tingui a veure amb la tecnologia del s. XX. Jo mateix, considero que la meva identitat la constitueixen dues parts. La primera part és amb la que em presento a les persones que conec en físic i amb les que tinc confiança. La segona part, en canvi és per la que s’em coneix a internet i a les xarxes socials, lloc en el qual no permeto que es conegui la meva identitat física, i em dono a entendre com a “Popublogger”, un creador de contingut per als seus espectadors. Soy Pol, un chico de 14 años de Mollet del Vallés, una pequeña ciudad al lado de Barcelona. Empecé a estudiar en la escuela Sant Gervasi a los 3 años, edad en la que todavía no estudiaba, pero si los estaba ya inscrito en la misma. Hace ya muchos años, me empecé a interesar por la ciencia y todo lo que la rodea, dejando de lado que también me encanta jugar a videojuegos y cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología del s. XX. Yo mismo, considero que mi identidad la constituyen dos partes. La primera parte es con la que me presento a las personas que conozco en físico y con las que tengo confianza. La segunda parte, en cambio es por la que se me conoce en internet y en las redes sociales, lugar en el que no permito que se conozca mi identidad física, y me doy a entender como "Popublogger", un creador de contenido para sus espectadores. I'm Pol, a 14 year old boy from Mollet del Vallès, a small town next to Barcelona. I started studying at Sant Gervasi school at the age of 3, when I was not yet studying, but if I was already enrolled in it. A handful of years ago, I became interested in science and everything around it, leaving aside that I also love playing video games and anything that has to do with s-tech. XX. I myself consider my identity to be two parts. The first part is what I introduce myself to the people I know in physics and who I trust. The second part, on the other hand, is what we are known on the Internet and on social networks, where I do not allow my physical identity to be known, and where I am identified with the word "Popublogger", a content creator for its viewers.
Posted on a Actualitat/Vida

Una altra manera de celebrar l’any nou

El llarg de l’any l’ocupen 365 dies, i quan l’any és de traspàs, l’ocupen 366 dies. A final d’any, arreu del món, es celebra el fi del previ any i el començament del què el segueix. Però a la Xina, Taiwan, Hong Kong, Macao i Singapur, en acord amb el calendari lunar, manifesten el seu… Llegir més

Anar a dalt