Les xarxes i altres formes de distracció

Gairebé dos de cada tres espanyols fan servir les xarxes socials a diari Dels, aproximadament, 47 milions d’habitants que té Espanya, 29 milions utilitzen a diari les xarxes socials. Gairebé dos de