Daniel Selva, coordinador pedagògic de l’ESO: “Els nous canvis en el sistema educatiu afavoriran l’alumnat no només en la seva formació acadèmica sinó també en el seu desenvolupament personal”

Daniel Selva, coordinador pedagògic de l’ESO a l’escola Sant Gervasi, ens anuncia les properes modificacions al sistema educatiu

Per: Aitana Valle, Anna Suñer i Ariadna Ramírez

Ja se sap que hi haurà nous canvis en el sistema educatiu de cara al curs 2022-2023. Encara no s’ha acabat de definir del tot, cosa que preocupa alumnes, família i professorat. La manca d’informació imprecisa que es difon pels mitjans de comunicació o des del govern provoca una gran confusió. Què se sap, realment, dels nous canvis que afectaran l’àmbit escolar?

Per respondre a l’alumnat, famílies i professorat, hem fet una entrevista al coordinador pedagògic de l’escola, Daniel Selva Butjosa, coordinador pedagògic de l’ESO a l’Escola Sant Gervasi (Mollet del Vallès). Des del seu punt de vista, els canvis que s’apropen són positius. Canvis, amb el propòsit de donar una mà als alumnes, i fer d’aquests últims, unes persones competents per afrontar diferents situacions.

L’únic problema que visualitza és que aquest canvi ha arribat massa aviat, fent així que s’ajunti amb les dificultats viscudes arran de la pandèmia.

A què contribuirà aquest nou enfocament pedagògic?

Aquest nou enfocament pedagògic no només afavorirà a l’àmbit professional de l’alumne sinó també a la seva àrea personal. A més a més, també entren els nous avenços que ens aporta la ciència sobre com ser més eficients a l’hora d’estudiar. Això dona als estudiants unes bones tècniques d’estudi.

Aquest nou decret del sistema educatiua favorirà l’organització dels cursos?

Això sempre és un problema en el sistema educatiu, ja que tots els canvis que van apareixent suposen moltes alteracions i a vegades no hi ha el temps suficient per a fer-ho correctament. Llavors això és el que ens preocupa, hem de buscar la manera d’organitzar-nos internament perquè el temps sigui suficient.

A quins cursos afectarà aquests canvis?

En principi afectarà tots els cursos, tant a fins infantil fins a batxillerat i cicles formatius. El que passa és que la repercussió d’aquests canvis es veurà gradualment.

Quin és el gran problema de l’actual sistema educatiu?

El problema que té el sistema educatiu des del meu punt de vista, és que es treballa amb els estudiants d’avui en dia. O sigui, que agafen estudiants i se’ls ensenya amb mètodes actuals. Però aquests estudiants entraran al món laboral d’aquí entre 10 o 15 anys i, per tant, a treballar amb professions de 10 o 15 anys futurs. Aquests llocs de treball, ara ningú sap quins seran, ja que una gran quantitat encara està per a crear. Però sí que se sap que les llengües estrangeres seran vitals per a comunicar-se i el treball en equip serà fonamental.

Quins canvis hi haurà pel curs vinent en els horaris? I en les assignatures?

A veure, no ho puc concretar encara molt perquè encara ho estem treballant. Sí que és cert que el nou decret que surt dicta unes hores que s’han de fer obligatòriament. Aquestes hores ens obligaran a fer alguns canvis. Seran canvis relativament petits, però sí que hi poden ser.

Se sap que el curs començarà abans. Creieu que hi haurà algun problema amb això, tenint en compte que hi ha famílies que fan les vacances tard?

En el cas de la primària, pot ser que hi hagi algun problema perquè comença el dia 5 de setembre i a secundària el dia 7 de setembre. Jo crec que sí que hi haurà alguna família que els hi serà inconvenient, però no ens preocupa gaire, ja que sempre ha passat. Per tant, els casos concrets començaran uns dies més tard.

Segons el govern, a altres escoles s’impartiran activitats extraescolars gratuïtes fins a les 16:30. A l’Escola Sant Gervasi es realitzarà?

No ho farem, pel fet que nosaltres som una escola concertada. Llavors tot el que és el consell educatiu forma part de la part reglada afegida altre materies, per això no es realitzen. Aquesta part és gestionada amb els pares, els pares ens paguen una quota, i així funcionem. És un sistema que l’hem aplicat durant molts anys i no només ens funciona bé, sinó que els pares ho reconeixen. I continuarem així.

És veritat que un dels motius de l’inici de curs avançat és pel següent: “així els alumnes no oblidaran que van fer el curs passat”?

Això no és ben bé així. El fet que els alumnes comencin a estudiar el dia 12 de setembre o el dia 7, no farà cap canvi. Hi ha hagut certes decisions que han vingut condicionades pels cursos més petits. Ja que alguns pares s’han queixat perquè no saben què fer amb els nens. A més, addicionalment es fa per anar cap a un horari més europeu.

Què es farà, en lloc de la selectivitat?

Hi haurà uns canvis importants, sobretot amb la dinàmica d’aquesta prova, perquè passarà a ser competencial i no memorística com en els darrers anys.