D’aquí a uns anys hi haurà una gran millora pel canvi climàtic

Els científics diuen que el 2040 la capa d’ozó tornarà a estar tancada

La capa d’ozó o ozonosfera és la zona de l’estratosfera terrestre que conté una concentració relativament alta, ja que protegeix la Terra de l’acció dels raigs ultravioletes del Sol, i és un gas molt oxidant de color blau marí. Aquesta capa ajuda molt a la terra i els seus habitants, pel fet d’evitar un càncer de pell i també protegeix la terra per evitar l’escalfament global. Fa uns anys que per la contaminació es va obrir deixant un forat al mig de la capa on facilita l’entrada dels rajos solars. Com a conseqüència el pol-nord s’està desfent, i l’aigua de les platges incrementa, a l’hivern no fa tant fred com abans, i l’estiu fa moltíssima calor.

Els darrers anys des de la dècada dels 80’s és quan es va descobrir la capa d’ozó, van començar a reduir la venda de productes o a eliminar altres que afectaven greument en aquesta capa. Alguns dels productes que van afectar la capa d’ozó i va fer que aquesta capa s’obrís a poc a poc, van ser el CFC-11 i productes químics similars, anomenats col·lectivament clorofluorocarburs.

Aquesta capa, que s’estén aproximadament dels 15 als 40 km d’altitud, reuneix el 90% de l’ozó present en l’atmosfera i absorbeix del 97% al 99% de la radiació ultraviolada d’alta freqüència.

Els experts expliquen que la capa d’ozó es podrà recuperar totalment en quaranta anys. A més l’eliminació d’aquesta substància a tot el món ja contribueix la millora del canvi climàtic i pot evitar que el planeta s’escalfi fins a 0,5 graus més. La prohibició dels productes químics s’han reduït un 99% i això ha marcat un gran canvi per la capa d’ozó. 

Els investigadors han anunciat que cada quatre anys s’elaborarà una investigació per veure com va evolucionant la capa d’ozó. Hi ha hagut moltes investigacions al llarg dels anys sobre la capa d’ozó, però aquesta última ha estat la primera a estudiar els efectes sobre l’ozó en el clima. Hi podria haver una possible intervenció climàtica anomenada geoenginyeria, una tecnologia destinada a refredar.