Debat sobre l’ètica periodística

La nostra classe va fer un debat sobre l’ètica periodística on hi havia dos grups que argumentaven a favor i en contra. L’ètica periodística resulta de l’ambició del periodista a ser un professional excel·lent, és l’obediència del periodista a la naturalesa de la feina.

L’ètica del periodisme comprèn una sèrie de normes implícites de l’ofici que permeten conservar-ne la credibilitat. És una mena d’ètica professional exclusiva per a la pràctica laboral dels periodistes.

Personalment, estic a favor de l’ètica periodística perquè proporciona ajudes gràcies a les quals els errors individuals poden ser corregits sense posar en perill l’objectiu de la comunicació i la informació lliures: proveir de coneixement el públic.

L’ètica permet discernir entre els comportaments que estan bé en un context determinat. L’ètica periodística brinda a l’informador l’habilitat d’actuar des d’alts estàndards, valors, objectius i responsabilitats.

En conclusió, el debat el va guanyar el grup que estava en contra, van parlar molt bé i va fer uns arguments molt convincents. L’ètica periodística li pot agradar a molta gent sí i a molta gent no, però personalment crec que té moltes coses a favor i és bona per la majoria.