Els mitjans de comunicació han de regular la seva feina?

Actualment, els diners estan per sobre dels teus valors ètics com a persona?

En aquest moment una única paraula pot tindre un gran impacte en la persona. Tant sigui pel teu to de veu o les paraules utilitzades. Totes les persones tenen dret a dir la seva opinió, però tothom pot faltar al respecte amb aquella opinió?

Els valors ètics de les persones es poden veure reflectits en els seus actes i paraules que donen a entendre a la gent. Però no tots els periodistes de televisió s’adonen dels seus actes cap a les persones, perquè la feina dels periodistes és informar, però de vegades els guanya les ganes d’audiència més que el desig de què els humans estiguin informats.

Els periodistes tenen una sèrie de normes que no poden passar per alt quan donen els seus comunicats.  En Espanya hi ha un total de 1966 lleis. En la que la número 14 diu que tot periodista tindrà llibertat fins al punt en què infringeixi una de les normes posades als seus codis deontològics.

Crec tot els mitjans de comunicació han de tindre regulació amb les seves paraules. Ja que aquella informació o arguments que diguin poden perjudicar a les persones. Televisó, diaris, xarxes socials, YouTube, són fonts d’informació que ens bombardegen cada dia i ens alimenten amb la seva informació, de vegades innecessària.

En conclusió, els periodistes, homes i dones, han d’inculcar els seus valors ètics i saber en quins moments la seva informació és innecessària.