//

L’alumnat continua utilitzant la porta de secretaria com a porta d’accés

Tot i que està prohibida l’entrada a l’escola per aquesta porta, l’alumnat la continua utilitzant per entrar o sortir del centre

El personal de secretaria es queixa que els alumnes facin un ús indegut de la seva porta. Secretaria té una porta d’accés al centre, però de vegades no se’n fa un ús correcte. Des de secretaria ens han explicat l’ús que té aquesta porta és per entrar o sortir quan tens un justificant per a poder sortir, o entrar en cas que la resta de portes d’accés al centre estiguin tancades. Des de secretaria han insistit que els alumnes no poden entrar al centre des d’aquesta polèmica porta, però, els estudiants continuen sense fer cas de les ordres del personal de secretaria.

Aquest problema ja fa bastant temps que ocorre i, tot i que no ho fan amb mala intenció sinó que ho fan per a assistir a l’escola d’una manera més ràpida, els alumnes haurien d’arribar a l’hora i entrar per les portes corresponents. Persones que arriben tard i no tenen justificant truquen a la porta perquè els obrin per accedir al recinte. Quan passa més sovint és a l’hora de menjar, ja que alguns alumnes es troben amb la porta tancada perquè no arriben a l’hora corresponen, encara que a favor dels alumnes, el temps de menjar, és molt reduït.

Secretaria té la funció d’encarregar-se de la gestió administrativa i econòmica del centre, també són els encarregats de portar la comptabilitat, atendre trucades, redactar cartes, informes i altres documents, organitzar reunions, atendre la gent, tot seguint les ordres del centre.