/

L’ONU proposa reduir les desigualtats

L’ODS es proposa 17 objectius a complir l’any 2030 i avui ens centrarem en un d’ells

Existeixen molts problemes greus que afecten el nostre planeta, és per això que l’ONU al 2015 va proposar l’ODS, 17 solucions per tractar de millorar el món d’aquí a l’any 2030 i en aquest reportatge ens centrarem en la reducció de les desigualtats, concretament a Espanya.

La desigualtat és un problema que es remunta molts anys enrere, a l’època de la burgesia. És quan el tractament a les persones és diferent a causa del seu estatus social, els seus ingressos econòmics, religió, gènere amb què s’identifica i desigualtats racials.

Per què haig de preocupar-me per la desigualtat si jo no sofreixo cap mena de discriminació? Actualment tots estem connectats. Els problemes i els desafiaments, ja es tracti de la pobresa, el canvi climàtic, les migracions o les crisis econòmiques, no es limiten mai a un país o a una regió. Fins i tot als països més rics continua havent-hi comunitats que viuen en la misèria. La desigualtat mundial ens afecta a tots, independentment de qui som o del nostre lloc de procedènci

Malgrat els avenços aconseguits en algunes àrees durant els últims anys l’ONU assenyala que la desigualtat és un dels majors reptes de la nostra era i suposa un obstacle no sols per al desenvolupament, sinó també per a la pau, i per a assegurar els drets humans a tot el món.

Aquest problema ha empitjorat a causa de la COVID-19, ja que ha suposat un problema més greu per als pobres, ja que durant el temps que ha durat la pandèmia han deixat de rebre ajudes físiques o econòmiques per intentar complir amb aquest objectiu mundial. La pandèmia també ha afectat significativament en l’atur mundial i ha disminuït dràsticament els ingressos dels treballadors en 2021 va sorgir un augment molt dràstic, ja que ha augmentat el risc de pobresa fins a un 21,7% de població resident a Espanya i aquesta dada és la més negativa des del 2016  (22,3%).

Davant de tots aquests problemes que ha generat la COVID 19, les nacions unides han exigit un suport internacional i compromís polític, i, per últim i més important un reforç de la financiació gràcies al Fons de les Nacions Unides de Resposta a la COVID-19 i Recuperació, aquesta última ajuda mencionada busca donar suport i ajudar a països amb ingressos baixos o mitjans.

Com ja hem mencionat una de les causes de la desigualtat és la desigualtat d’ingressos entre els diferents països del món, ja que hi han persones les quals no generen ingressos per l’absència de feines. Aquestes persones troben a faltar més ajudes per part de l’estat.

Gràfics agafats de United Explanation 

Les empreses juguen un paper molt important per aconseguir aquest objectiu, proporcionant condicions laborals dignes especialment per a grups desfavorables, repartint de forma més igualitària els salaris als empleats, implantant mecanismes per a evitar l’evasió fiscal i fomentant projectes de cooperació al desenvolupament.

També poden ajudar ajustant l’entorn físic per a garantir la salut i la seguretat dels empleats, clients i altres visitants amb discapacitat.

I el que és més important, no podem aconseguir el desenvolupament sostenible i fer del planeta un món millor per a tots si hi ha persones a qui es priva d’oportunitats, de serveis i de la possibilitat d’una vida millor.

Als països en desenvolupament la desigualtat ha augmentat un 11%. L’oficina estadística de la Unió Europea mostra que a Espanya el 20% de la població amb més ingressos rep 6,6 vegades més recursos que el 20% de la població amb menors ingressos, situant-la com el quart país més desigual de la Unió Europea.  També l’institut nacional d’Estadística afirma que  les regions espanyoles que l’any 2000 tenien una renda per cápita menor de la mitjana no han guanyat posicions, inclús alguns han perdut posicions.