sad dog in a cage at the pound

Maltracte animal i zero empatia

Cada dia és comú veure situacions en què els animals són maltractats. Per exemple, es fan servir cavalls per estirar carros; gossos i gats són abandonats pels seus amos que ja no els volen a casa seva; es deixa els gossos lligats a l’exterior en condicions climàtiques adverses; els propietaris de mascotes no s’ocupen de satisfer les seves necessitats quant a alimentació, higiene, atenció sanitària, exercici i diversió; algunes persones surten de cacera i maten animals per mer entreteniment… En fi, poden citar-se moltes altres situacions semblants a aquestes.

La idea que intento defensar és que qualsevol forma de maltractament cap als animals s’ha d’evitar, i totes les persones hem d’actuar perquè situacions com les esmentades anteriorment deixar de passar.

Els animals són éssers vius com nosaltres i, per tant, encara que no raonin, tenen sensibilitat i mereixen ser cuidats. Per una altra banda, els animals que ens acompanyen com a mascotes solen donar sorprenents mostres d’afecte, fidelitat i cura dels seus amos; no correspon que aquests els descuidin o els abandonin.

Creiem que qualsevol forma de crueltat és menyspreable com qui la duu a terme.Per exemple, els animals que es maten a les caceres tenen els seus propis grups: parella, cries, esbarts. En matar-los, es deixa sense protecció o companyia altres animals, que també poden arribar a morir per aquest motiu. 

En conclusió, hem de ser capaços de sentir empatia cap als animals; així aprendrem a tractar-los com volem que els altres ens tractin a nosaltres.