Realment l’ètica periodística és ètica per l’ésser humà?

Laura Martín Fernández i Alexandra Muñoz Lobato

L’ètica periodística és l’ambició del periodista a ser un professional excel·lent. És l’obediència del periodista a la naturalesa del seu treball. Els valors ètics dels periodistes són, segons Wikipedia, els següents: estar obert a l’investigació dels fets, perseguir l’objectiu encara que sigui innaccessible i contrastar les dades amb quantes fonts periodístiques siguin precises.

Quins són els 5 principis de l’ètica periodística?

Respecte, justícia, responsabilitat, honestedat i llibertat, són els principis més importants que qualsevol periodista ha de complir.

Nosaltres estem a favor de l’ètica periodística i estem en  contra de les males pràctiques dels periodistes. Pensem que qualsevol persona ha de tenir la seva pròpia ètica i la seva privacitat. Les males pràctiques dels periodistes ens semblen una falta de respectar i empatia per part dels professionals.

Com per exemple el cas de Kevin Carter, que era un periodista que es va fer famós gràcies a una gran polèmica. Kevin Carter va fer una fotografia a l’Àfrica d’una nena a punt de morir-se amb un corb que s’anava a menjar el cos de la nena. I això va formar una controvèrsia, que va fer que el jove periodista s’acabés suïcidant, de tanta pressió social i tants insults per part de l’audiència.

Un altre exemple és el cas de lady Di, en el que van punxar el telèfon per poder filtrar converses. Existeixen proves de què les trucades de Lady Di es van gravar almenys un cop.

Per casos com aquests, pensem que la feina periodística a vegades va més enllà del que hauria. Estem en contra de les males pràctiques dels periodistes, perquè en alguns casos no es respecten els drets humans, com la privacitat i la llibertat perquè, uns dels 5 principis de l’ètica periodística.