És sexista la nostra societat?

Fem un cop d’ull als estereotips sexistes d’avui en dia, per comprovar si hem evolucionat al respecte Per: Clara Fernández i Nekane Jiménez QUÈ SÓN ELS ESTEREOTIPS SEXISTES? La nostra cultura sempre